Ngày 22/5/2016 là ngày bầu cử Quốc hội khoá XIV

P. Hoàng

Sáng 24/11, Quốc hội đã biểu quyết thống nhất lấy ngày 22/5/2016 là ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV với số phiếu thống nhất cao.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của UBTV QH về việc quyết định Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Có  455 ĐB (chiếm 92,11% tổng số ĐB) biểu quyết thông qua  ngày bầu cử QH khoá XIV và  HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2016-2011 là ngày Chủ nhật 22/5/2016.

Về Quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với cơ cấu theo tờ trình của UBTV QH là 21 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch (Phó chủ tịch nước, Phó thủ thướng, Phó chủ tịch QH và Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam) và 16 thành viên hội đồng, qua biểu quyết có  452 ĐB (chiếm 91,5% tổng số ĐB QH) tán thành thông qua.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet