Ngày 24: Đại hội Đảng bàn về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khóa 12

Lê Hiền - Trần Huệ

Theo dự kiến, ngày 24/1, các đại biểu Đại hội Đảng 12 thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Ngày 23/1, các đại biểu tiếp tục phiên thảo luận văn kiện Đại hội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Buổi sáng, đã có 12 đại biểu của các đoàn đại biểu phát biểu tại Hội trường về các dự thảo văn kiện Đại hội 12, gồm: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Hội Nông dân Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tính đến ngày làm việc thứ ba, đã có 34 ý kiến phát biểu tại Hội trường và 686 ý kiến phát biểu tại đoàn về các dự thảo văn kiện Đại hội XII với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng 12. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên Đoàn Thư ký thông báo về việc tiếp tục có thêm 30 chính đảng, tổ chức và bè bạn quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đại hội. Như vậy, đến nay đã có 200 chính đảng, tổ chức và bè bạn quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội trân trọng cảm ơn các chính đảng, tổ chức và bè bạn quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đại hội lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đầu giờ chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá 12.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Ngày 24/1, sau phiên họp toàn thể, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Các đại biểu cũng sẽ ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Dự kiến, sáng ngày 25/1, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành Trung ương khóa 12, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có) để đoàn chủ tịch xem xét.

Chiều 25/1, Đại hội làm việc tại hội trường để nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút. Sau đó, đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút và bầu ban kiểm phiếu.

Ngày 26/1, Đại hội sẽ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet