Ngày 26/1: Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12

T.Huệ - L.Hiền

Sáng nay (26/1), các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 tiến hành bỏ phiếu bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 sau 2,5 ngày thảo luận về công tác nhân sự.
Ảnh: TTXVN

Theo chương trình làm việc, đầu giờ sáng nay 26/1, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn; ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 tại đoàn.

Đến 9h30', đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tại hội trường.

Ông Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có 25 người.

Kết thúc ngày làm việc, Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Chiều cùng ngày, Đoàn chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Tiếp sau đó, các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có).

Ngày 27/1, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ họp bầu Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khóa mới.

Hôm qua (25/1), buổi sáng, Đại hội làm việc tại đoàn. Các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá 12. Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

Buổi chiều: Đại hội làm việc tại Hội trường.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

- Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội.

- Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

- Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12. 

Tối 25/1, Đại hội Đảng 12 đã đồng ý cho 29 đồng chí do đại biểu đề cử bổ sung được rút khỏi danh sách đề cử để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 theo nguyện vọng.

Trong số 29 đồng chí vừa được Đại hội 12 đồng ý cho rút có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 không được giới thiệu để bầu vào Trung ương khóa 12, gồm: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư thành ủy Tp.HCM Lê Thanh Hải.

- Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet