Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV là 22/5/2016

Tuấn Minh

Chiều nay (14/1), Ủy ban TVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Nghị quyết Công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được thông qua chiều nay, ngày bầu cử sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 22/5/2016.  

Nghị quyết yêu cầu, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các đại biểu đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa XIII. (Ảnh minh họa)

Trước đó, đọc Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HDND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương cho biết, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong đó có ghi: "Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016" và "Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử". 

“Nghị quyết ban hành vào thời điểm này là phù hợp với quy định tại Điều 5 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Ngày bầu cử được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử”, bà Nương cho biết.

Được biết, sau khi được thông qua vào chiều nay, ngày mai (15/1), Quốc hội sẽ long trọng tổ chức buổi lễ công bố ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet