Nghệ An: Chất lượng nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 nâng cao so với nhiệm kỳ trước

Pham Quang Sơn (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An)

Theo Ban tổ chức tỉnh Nghệ An, tại Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Nghệ an đã bầu cử đủ số lượng, đúng định hướng, đảm bảo tỷ lệ trẻ, nữ, hợp lí tỷ lệ dân tộc thiểu số. Đặc biệt trình độ nhân sự nhiệm kỳ này được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Theo Ban tổ chức tỉnh Nghệ An, tiến độ Đại hội đảm bảo theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Hết quý I/2015, toàn bộ 10.006 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội. Đến ngày 10/7/2015 có 1.622/1.622 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội xong. Ngày 22/8/2015, có 27/27 đảng bộ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành đại hội. Ngày 13/10/2015, Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy trước đại hội nên chất lượng nhân sự cấp ủy đảm bảo đúng theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW và Thông tri số 11-TTr/TU. Tại các Đại hội các TCCS đảng đã bầu tổng số lượng cấp ủy là 11.730 đồng chí; Số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 2.888 đồng chí. Chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 được nâng lên so với nhiệm kỳ trước: Về học vấn THPT chiếm 98,83%; THCS chiếm 1,17%. Về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên chiếm 72,77%; Cao đẳng, trung cấp chiếm 23,33%; Chưa qua đào tạo chiếm 3,9% (chủ yếu là cấp ủy viên cơ cấu ở xóm, bản). Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân chiếm 10,61%; Trung cấp chiếm 67,82%; Sơ cấp 21,57%. Cấp ủy viên là nữ chiếm 19,56%; Trẻ chiếm 21,59%; Dân tộc thiểu số chiếm 14,53%.

Bầu cử ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 được đại hội các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bầu tại đại hội là 946 đồng chí, tăng 40 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ số dư: Bình quân toàn tỉnh 11,3%; Trong đó tỷ lệ bình quân khối huyện, thành, thị 11,1%; Khối các đảng bộ trực thuộc 12,4%; Đảng bộ có số dư cao nhất 14,6% (Quỳnh Lưu). Tất cả 946 đồng chí được đại hội bầu vào cấp ủy lần này đều trong diện quy hoạch được phê duyệt và trong danh sách do cấp ủy khóa trước giới thiệu. Độ tuổi bình quân của cấp ủy chung toàn tỉnh 47,4 tuổi (Khối huyện, thành, thị 45 tuổi; Khối đảng bộ trực thuộc 47,6 tuổi). Tỷ lệ cán bộ trẻ (≤ 35 tuổi) đạt tỷ lệ bình quân là 10,4%, tăng 0,6% so với nhiệm kỳ trước (Khối huyện đạt tỷ lệ 11,1%. Đảng bộ có tỷ lệ trẻ cao như: Nam Đàn, Anh Sơn 15,39%). Tỷ lệ nữ bình quân toàn tỉnh 16,4%, (tăng 1,4% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó: khối huyện đạt tỷ lệ 16,8%; khối đảng bộ trực thuộc đạt tỷ lệ 14,0%). Đảng bộ có tỷ lệ nữ cao: Khối CCQ tỉnh 27,5%; Khối Doanh nghiệp 24,1%; Kỳ Sơn 24,9%; Quỳ Châu 29,7%; Thái Hòa 18,9%.  Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tương đối hợp lý, bình quân toàn tỉnh 14,6%, trong đó khối huyện 16,8%. Tỷ lệ đổi mới bình quân toàn tỉnh 37,6%, đạt và vượt tỷ lệ theo quy định. Trong đó, các đảng bộ có tỷ lệ đổi mới cao: Công an 66,5%; Quỳnh Lưu 51,2%; Yên Thành 52,15%; Nam Đàn 48,7; Thanh Chương 47,6%.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên nhiều so nhiệm kỳ trước: Về trình độ văn hóa, 100% có trình độ THPT (tăng 0,2% so với nhiệm kỳ trước). Về trình độ chuyên môn, 100% cấp ủy có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (tăng 2,1% so với nhiệm kỳ trước); Trong đó, trình độ trên đại học là 20,2% (tăng 12,1% so với nhiệm kỳ trước). Về trình độ lý luận chính trị, 99,0% cấp ủy có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước), trong đó cao cấp, cử nhân chính trị là 78,6% (tăng 11,9% so với nhiệm kỳ trước).

Cơ cấu ủy viên theo các lĩnh vực khá phù hợp: Khối Đảng là 234 đồng chí (đạt 24,7%); Chính quyền là 258 đồng chí (đạt 27,2%); Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là 103 đồng chí (đạt 10,8%); Lực lượng vũ trang là 115 đồng chí (đạt 12,1%); Khối xã, phường, thị trấn là 124 đồng chí (đạt 13,1%); Khối đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, khác là 112 đồng chí (đạt 11,8%).

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí được bầu vào cấp ủy đều đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và đúng cơ cấu, định hướng. Về trình độ học vấn PTTH chiếm 100%. Về trình độ chuyên môn: Đại học chiếm 42,25%; Thạc sỹ chiếm 49,29%; Tiến sỹ chiếm 8,45% (có 1 đ/c là GSTS). Về trình độ chính trị: Cao cấp, cử nhân chiếm 100%, tăng hơn nhiệm kỳ trước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet