Nghệ an hoàn thành xác định thôn bản đặc biệt khó khăn, xã vùng DTTS

H.Thanh

Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng CP, Nghệ An đã hoàn thành việc phân loại, xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã vùng DTTS.

Ngày 5/12, UB Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Thẩm định kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của các huyện trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Căn cứ vào các tiêu chí cụ thể của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, các số liệu thống kê đến hết năm 2015 của các địa phương, Nghệ An đã tổ chức rà soát, xác định các thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi khu vực III,II,I giai đoạn 2016-2020.

Kết quả, tính đến hết năm 2015, Nghệ An có 17 huyện miền núi và có miền núi, 252 xã khu vực I,II,III. Trong đó: 101 xã khu vực III, 112 xã thuộc khu vực II , 46 xã thuộc khu vực I có hơn 1.200 thôn đặc biệt khó khăn.

Một số xã có tỷ lệ thôn, bản có điều kiện đặc biệt khó khăn như xã Đồng Văn, Tiền Phong (Quế Phong), Châu Bình, Liên Hợp (Quỳ Châu), Hương Sơn (Tân Kỳ), Thanh An (Thanh Chương)... trong đó có những địa phương đặc biệt khó khăn như bản Na Lướm, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet