Nghệ An tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Kế hoạch số 558/KH-UBND-NC thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường vừa ký ban hành Kế hoạch số 558/KH-UBND-NC thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên mạng internet.

Mục đích của việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW là xây dựng và phát triển hệ thống báo chí điện tử, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh và các cổng thành phần, trang TTĐT, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet của tỉnh Nghệ An, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin lành mạnh, thiết thực của người dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, quản lý tốt hệ thống báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet, đảm bảo phát triển đúng định hướng. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản.

Theo đó, kế hoạch tập trung đề ra các giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, trong đó chú trọng việc phổ cập dịch vụ internet đi đôi với tuyên truyền giáo dục ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển, nâng cấp giao diện đối với các trang:http://baonghean.vn, http://truyenhinhnghean.vn, http://congannghean.vn, http://vanhoanghean.vn, http://nghean.gov.vn, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin bài trên các trang.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, công chức được phân công theo dõi, phụ trách các trang tin điện tử, cổng TTĐT. Phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra đối với báo chí điện tử, trang TTĐT, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet và các điểm truy cập internet công cộng. Đồng thời, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa ngày càng tốt hơn của nhân dân. Đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học thông tin nói chung, khoa học về quản lý thông tin, đặc biệt là TTĐT trên mạng internet.

UBND tỉnh yêu cầu, Sở TT&TT nghiên cứu công tác phát triển báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên internet để bổ sung vào Quy hoạch báo chí, xuất bản đến năm 2020; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác thẩm định hồ sơ và cấp phép trang tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh các hoạt động của trang TTĐT tổng hợp. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng liên quan tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng internet và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các trang, cổng TTĐT của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh...        

Theo Châu Yên/Công an Nghệ An

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet