Nghị quyết Đại hội X của tỉnh phải phản ánh được thực tiễn cuộc sống người dân

PV

Sáng ngày 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu đến từ 17 đảng bộ trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã khai mạc trọng thể với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy động lực con người và mọi nguồn lực; tăng cường liên kết, hợp tác; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân”. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 347 đại biểu của 17 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 54.000 đảng viên của toàn đảng bộ. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX trình tại đại hội cho thấy Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, mở ra thời kỳ phát triển mới.

Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm ước đạt 9,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và III. Ước GRDP bình quân/người năm 2015 đạt 32,6 triệu đồng, tương đương với 1.517 USD, tăng 1,6 lần so với năm 2010. Kết quả huy động mọi nguồn lực đầu tư các công trình phúc lợi xã hội trong 5 năm qua đạt hơn 49.400 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%.

Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã biết tạo bước đột phá trong việc tái cơ cấu ngành  nông nghiệp, công thương, phát triển du lịch, tái khởi động chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. 

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cũng xác định mục tiêu: Tỉnh đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm tới đạt từ 10%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 25% GRDP. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015 (tương đương 3.000 USD); tỷ lệ đô thị hoá đạt 38%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ tập trung triển khai có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy mọi ưu thế, cơ hội, chuyển mạnh hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu nội ngành, tăng tỷ trọng những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh tại các thị trường khác nhau; ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào cải tạo đồng ruộng, quản lý quy trình sản xuất, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm, hạn chế tác động môi trường.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng chặt chẽ công tác tuyên truyền, xây dựng phong cách lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng thật sự dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp sau năm 2020, đặc biệt là cán bộ nữ.

Phát biểu tại Đại hội,  bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã  biểu dương những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong 05 năm qua, đặc biệt là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, được chọn làm điểm trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, góp phần quan trọng vào sự phát triển của khu vực và cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã chỉ đạo 7 nhóm giải pháp trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng để từ đó Đồng Tháp đề ra những giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới, đưa địa phương bứt phá đi lên.  Đồng thời cũng đề nghị "các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu những người có năng lực, phẩm chất vào Ban Chấp hành khoá mới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh phải phản ánh được thực tiễn cuộc sống của người dân".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet