Nghị quyết Đại hội XII: Tăng cường bảo vệ chủ quyền số quốc gia

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT).

Những mục tiêu phổ quát

Thực tế, trong những năm qua, hạ tầng viễn thông đã được Việt Nam chú trọng đầu tư cả về bề rộng lẫn chiều sâu và đã thu được những thành quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh vai trò của các doanh nghiệp tham gia thị trường thương mại, Nhà nước cũng rất chú trọng đầu tư cho hạ tầng viễn thông công ích, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là đồng bào những khu vực khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Tuy nhiên, để đáp ứng được những nhu cầu và nhiệm vụ trong thời kì mới, lĩnh vực viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện cần có những bước đi chiến lược, là vai trò đầu tầu để phát triển kinh tế.

Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội XII xác định: Việt Nam cần phổ cập và phát triển hạ tầng hệ thống viễn thông, Internet, trong đó xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia trên cơ sở chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet đạt 35-40%, tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 55-60% dân số. Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động đạt 35-40 thuê bao/100 dân; tỷ lệ phủ sóng di động đạt 95% dân số cả nước; 100% các xã, phường, thị trấn có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối Internet băng rộng. Tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,2-1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP; tổng doanh thu viễn thông đạt từ 15-17 tỷ USD, chiếm khoảng 6-7% GDP. Đặc biệt, Việt Nam phải phấn đấu nằm trong số 55 nước đứng đầu trong Bảng xếp hạng của ITU (nhóm dẫn đầu).

Về lĩnh vực tần số, vô tuyến điện, Việt Nam phấn đấu xây dựng theo hướng hiện đại, đồng bộ, ổn định lâu dài, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, trong giai đoạn tới Việt Nam sẽ tăng tốc lộ trình số hóa mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ phát triển kinh tế của người dân. Phấn đấu đến năm 2020, trong lĩnh vực truyền hình Việt Nam sẽ chuyển hoàn toàn sang công nghệ số hóa. Đặc biệt, trong lĩnh vực tần số, Việt Nam đang và sẽ phải làm chủ công nghệ, đảm bảo khai thác và giữ vững chủ quyền số quốc gia trong bất kỳ tình huống nào…

Hạ tầng viễn thông, băng rộng là trung tâm

Nghị quyết Đại hội XII chỉ rõ, viễn thông là ngành kinh tế, kĩ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, có tăng trưởng liên tục và đóng góp ngày càng cao vào GDP cả nước. Do đó, Nghị quyết Đại hội xác định Việt Nam cần ưu tiên phát triển viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện phải đi trước một bước. Cũng giống như hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông, băng thông rộng phải đảm bảo đồng bộ, hiện đại, quản lý và khai thác phải hiệu quả, tạo cơ sở cho ứng sụng CNTT luồn sâu vào từng ngõ ngách của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh – quốc phòng, giữ vững chủ quyền số quốc gia.

CNTT luồn sâu vào từng ngõ ngách của cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh – quốc phòng, giữ vững chủ quyền số quốc gia.

Tại Quyết định 352/QĐ-BTTTT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong lĩnh vực TT&TT, Bộ TT&TT chỉ rõ: Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ bảo đảm sao cho thị trường viễn thông phát triển bền vững theo hướng chất lượng, hiệu quả trên cơ sở cơ cấu lại thị trường; tổ chức lại các doanh nghiệp viễn thông, trong đó ưu tiên tái cơ cấu và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động không hiệu quả. Mục tiêu, hình thành từ 3-4 tập đoàn, tổng công ty mạnh, hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, trên cơ sở sử dụng hiệu quả hạ tầng, nguồn lực và tài nguyên viễn thông. Với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp, Bộ TT&TT sẽ kiểm soát chặt việc tập trung kinh tế, chống bán phá giá, chống độc quyền hóa lĩnh vực viễn thông; tạo sân chơi bình đẳng và lành mạnh cho tất cả các doanh nghiệp tham gia thị trường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hàm Dương

(Bài viết phục vụ "Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016")

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet