Nghĩa tình Bộ đội Tên lửa trên quê hương mẹ Thứ

Kiên Cường

Mỗi tháng một lần, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375), lại tổ chức hoạt động tình nguyện giúp nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đào, đắp, nạo vét kênh mương nội đồng, thu gom rác thải…

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực tô đậm tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Bộ đội tên lửa luyện tập sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375     

Đến Tiểu đoàn 179 đúng vào dịp cán bộ, chiến sĩ đang chuẩn bị hành quân về xã Điện Hòa, Điện Bàn (Quảng Nam) làm công tác dân vận. Đại úy Nguyễn Văn Huy – Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Đơn vị đóng quân trên quê hương Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, đó cũng là niềm vinh dự và tự hào của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 179. Vì vậy, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, thì hằng tháng, đơn vị tổ chức cho bộ đội hành quân về các thôn, xã tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hoá cho nhân dân nơi đơn vị đóng quân...”

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 179 giúp đỡ nhân dân xã Điện Hòa, Điện Bàn (Quảng Nam) làm đường giao thông

Được biết, đơn vị thành lập các tổ công tác “Thanh niên với thôn bản” để giúp đỡ nhân dân làm vườn, thu hoạch mùa màng, khắc phục thiên tai, làm đường giao thông, kiên cố hoá kênh mương; giúp đỡ các hộ nghèo, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; củng cố phòng học, trạm y tế xã, nhà văn hoá thôn, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ với hằng trăm ngày công lao động…, kết hợp với tuyên truyền về Luật Giao thông, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Nghĩa vụ quân sự, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước...

Cùng với đó, Tiểu đoàn tổ chức các đợt quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tặng quà các gia đình chính sách, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”… trị giá hàng chục triệu đồng; cử cán bộ có kinh nghiệm tham gia đóng góp ý kiến với địa phương về phương pháp xây dựng chi bộ, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”…

Kiểm tra khí tài điều khiển tên lửa và triển khai sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn phòng không 375

Ngoài ra, Tiểu đoàn thường xuyên bổ sung kiện toàn tổ chiến sỹ dân vận, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ này về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp tiến hành công tác dân vận, về đặc điểm dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán của nhân dân trên địa bàn; tạo điều kiện về thời gian, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng người để họ phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hằng tuần, hằng tháng, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị dự sinh hoạt với tổ công tác, nghe phản ánh tình hình và xác định những nội dung biện pháp cần làm tiếp theo, biểu dương kịp thời những cá nhân làm tốt, chấn chỉnh những điểm còn hạn chế. Trong những năm qua, đội ngũ này thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, là cầu nối giữa đơn vị với chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn kết hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn thành niên, thi tìm hiểu truyền thống, tìm hiểu pháp luật... Thông qua các hoạt động của tổ, đội xung kích nhằm tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của lực lượng thù địch, xoá bỏ những tập tục lạc hậu, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, nếp sống vệ sinh khoa học và phòng chống các tệ nạn xã hội...

Từ việc đổi mới, tăng cường công tác dân vận trong những năm qua, Tiểu đoàn 179 luôn được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu, đùm bọc, tạo nên tình cảm gắn bó máu thịt giữa quân với dân, góp phần xây dựng trận địa lòng dân ngày càng vững chắc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet