Nghiên cứu mở tuyến vận tải ven biển kết nối Việt -Thái - Campuchia

Vạn Xuân

Cục Hàng hải Việt Nam đang lấy ý kiến khảo sát các doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp logictics và các chủ hàng để cùng với các nước nghiên cứu mở tuyến vận tải ven biển giữa Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, Việt Nam – Thái Lan – Campuchia nằm trong khu vực Đông Nam châu Á, có chung nguồn lợi vô cùng to lớn từ hoạt động hàng hải và nguồn tài nguyên biển tạo động lực phát triển kinh tế. Một số dự án phát triển cơ sở hạ tầng và tạo thuận lợi cho giao thông vận tải giữa ba nước đã được thực hiện, chủ yếu là vận tải đường bộ và đường biển. 

Cục Hàng hải Việt Nam đang nghiên cứu phát triển tuyến vận tải biển giữa Việt Nam - Camphuchia - Thái Lan.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng Hải Việt Nam đang khảo sát các doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp logistics và chủ hàng, lấy ý kiến, nghiên cứu mở tuyến vận tải ven biển dựa trên cơ sở: tiến hành nghiên cứu sơ bộ về GTVT biển trên khu vực ven biển.

Xác định phạm vi tuyến vận tải ven biển, xác định các tuyến đường vận chuyển hàng hóa và du lịch biển, xác định các cảng ghé tại từng quốc gia tương ứng và nhu cầu phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Thỏa thuận tiêu chuẩn phù hợp của tàu ven biển phục vụ trong vùng và trình độ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên tàu đó; trao đổi thông tin về pháp luật và các quy định liên quan tới tuyến vận tải ven biển và quyền vận tải nội địa, giải pháp thúc đẩy phát triển vận tải ven biển…


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet