Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng

Cơn buồn ngủ chợt đến và thật khó cưỡng. Khi đó, những địa điểm công cộng cũng có thể biến thành nơi ngủ lý tưởng.

Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng

Cơn buồn ngủ chợt đến và thật khó cưỡng. Khi đó, những địa điểm công cộng cũng có thể biến thành nơi ngủ lý tưởng.

Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Ngủ há hốc mồm trên tàu.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Lăn lóc trên bãi cỏ.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Tiếng máy cắt cỏ bên cạnh không thành vấn đề.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Không còn biết gì đang diễn ra xung quanh.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Tranh thủ ghi lại khoảnh khắc anh bạn ngủ gà ngủ gật.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Lấy đường cái làm giường.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Cuộn tròn trên chiếc xe đẩy siêu thị.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Ngủ há hốc mồm trên tàu.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Lăn lóc trên bãi cỏ.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Tiếng máy cắt cỏ bên cạnh không thành vấn đề.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Không còn biết gì đang diễn ra xung quanh.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Tranh thủ ghi lại khoảnh khắc anh bạn ngủ gà ngủ gật.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Lấy đường cái làm giường.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Cuộn tròn trên chiếc xe đẩy siêu thị.
Ngộ nghĩnh hình ảnh ngủ gật nơi công cộng
Tư thế ngủ kỳ quặc

ĐỖ QUYÊN

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet