Người chuyển giới làm những nghề gì?

Bạch Dương

Mặc dù đã có những thay đổi về quyền của người chuyển giới nhưng xã hội vẫn chưa thực sự hiểu rõ về cộng đồng người chuyển giới. Họ là ai? Họ trông như thế nào? Họ làm những công việc gì?

Những người chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung đã và đang có nhiều nỗ lực trong công cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng và đa dạng giới tính. Bộ ảnh Gender Diversity At Work - Giới tính không quyết định năng lực đã ra đời với mục đích giúp mọi người hiểu rằng người chuyển giới thực ra không ở đâu xa, không có gì lạ, "Họ ở khắp mọi nơi. Họ là đồng nghiệp của bạn, là bác sĩ, giáo viên, họa sĩ, nhân viên văn phòng...".

Trung tâm ICS cho biết, bộ ảnh muốn gửi đến thông điệp: Hãy nhìn nhân và đánh giá người chuyển giới bằng sự nỗ lực và đam mê của họ dành cho công việc chứ không phải bằng giới tính của họ.

Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 1
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 2
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 3
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 4
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 5
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 6
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 7
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 8
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 9
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 10
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 11
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 12
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 13
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 14
Người chuyển giới làm những nghề gì? - ảnh 15
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet