Người có trình độ đại học thất nghiệp nhiều nhất

Xét theo chuyên môn, người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp nhiều nhất, khoảng 150.000; kế đến là cao đẳng, trên 100.000.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet