Người Đà Nẵng ăn rau, thịt không rõ xuất xứ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp phải vào cuộc!

HẢI CHÂU

Nguồn hàng thực phẩm rau, củ, quả, thịt cung cấp cho TP Đà Nẵng chủ yếu nhập từ ngoài tỉnh và hầu hết thực phẩm không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ. Đích thân Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám làm Trưởng Ban điều phối cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng.

Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho biết, để giúp TP Đà Nẵng trong vấn đề quản lý an toàn thực phẩm, ngày 10/11/2016, Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định số 4638/QĐ-BNN-QLCL thành lập Ban Điều phối và Tổ Công tác giúp việc Ban Điều phối Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng.

Nguồn hàng thực phẩm rau, củ, quả, thịt cung cấp cho người tiêu dùng TP Đà Nẵng chủ yếu nhập từ ngoài tỉnh với số lượng lớn (Ảnh: HC)

Ban Điều phối do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng làm Phó Trưởng ban thường trực; Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Cục chuyên ngành thuộc Bộ NN-PTNT và đại diện Lãnh đạo 03 Sở của TP Đà Nẵng là Y tế, Công Thương, NN-PTNT.

Ban Điều phối có nhiệm vụ điều phối xây dựng và triển khai Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban Điều phối phân công. Tổ Công tác giúp việc có nhiệm vụ tham mưu đề xuất xây dựng Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng; Quy chế làm việc của Ban Điều phối và Tổ công tác, trình Trưởng ban Điều phối ban hành; tổ chức thực hiện và đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng.

Cơ quan Thường trực của Ban Điều phối là Sở NN-PTNT. Ban Điều phối và Tổ công tác giúp việc Ban Điều phối Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự giải thể.

Theo Sở NN-PTNT Đà Nẵng, hiện nay nguồn hàng thực phẩm rau, củ, quả, thịt cung cấp cho người tiêu dùng TP Đà Nẵng chủ yếu nhập từ ngoài tỉnh với số lượng lớn. Tuy nhiên, hầu hết thực phẩm không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ. Mặt khác, những loại thực phẩm này được sản xuất ở ngoài tỉnh nên TP Đà Nẵng không thể kiểm soát an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến.

Do vậy, để giải quyết bài toán an toàn thực phẩm cho TP Đà Nẵng, Ban Điều phối và Tổ Công tác giúp việc sẽ tiến hành xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nhằm giám sát từ khâu sản xuất ban đầu đến thu gom, sơ chế, chế biến và bán hàng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet