Người dân có quyền sống trong môi trường không khói thuốc

Khánh Ngọc

Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2013, người dân hoàn toàn có quyền được sống trong một môi trường không có khói thuốc lá.

Cụ thể, tại điều 7, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá quy định rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá như: 
1. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.
2. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại ñịa ñiểm có quy ñịnh
cấm hút thuốc lá.
3. Vận ñộng, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện
thuốc lá.
4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi
hút thuốc lá tại ñịa ñiểm có quy ñịnh cấm hút thuốc lá.
5. Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi
hút thuốc lá tại ñịa ñiểm có quy ñịnh cấm hút thuốc lá.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet