Người dân kém hài lòng nhất với thủ tục cấp "sổ đỏ"

Bình Minh

Lần đầu tiên Bộ Nội vụ đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính trên cả nước. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tỷ lệ người dân hài lòng thấp nhất, cả về tiếp cận dịch vụ và sự phục vụ của công chức.

Sáng 26/4/2016, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân về vấn đề phục vụ hành chính năm 2015.

6 dịch vụ hành chính được khảo sát gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở, Cấp giấy đăng ký kết hôn, Cấp giấy khai sinh, Chứng thực.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tỷ lệ người dân hài lòng thấp nhất, cả về tiếp cận dịch vụ và sự phục vụ của công chức. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, đánh giá sự hài lòng về tiếp cận dịch vụ thì thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tỷ lệ người dân hài lòng thấp nhất (73,7%); thủ tục cấp giấy đăng ký kết hôn có tỷ lệ hài lòng cao nhất (86,1%). Các thủ tục hành chính ở cấp huyện có tỷ lệ hài lòng về tiếp cận dịch vụ thấp hơn ở cấp xã.

Đánh giá sự hài lòng về thủ tục hành chính, tỷ lệ người dân hài lòng đối với 6 thủ tục hành chính đạt 73,5 – 88,7%. Thấp nhất lại là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đánh giá mức độ hài lòng về sự phục vụ của công chức, tỷ lệ thấp nhất (74,3%) vẫn thuộc về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cao nhất (87,2%) thuộc về thủ tục cấp giấy đăng ký kết hôn. Chỉ có 58,8% số người tham gia khảo sát cho rằng công chức giao tiếp lịch sự, đúng mặc; và 58,5% cho rằng công chức tận tình, chu đáo (với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, con số tương ứng là 54,5% và 52,9%.

Số người hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng thấp nhất (đạt 73,7%).

Theo Bộ Nội vụ, các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hiện vẫn lưu trữ dữ liệu danh sách người dân đã giải quyết thủ tục hành chính một cách không thống nhất, thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác (về tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người giải quyết thủ tục hành chính, tình trạng giải quyết thủ tục...). Có nơi dữ liệu được lưu trên máy tính, có nơi dữ liệu được lưu trên sổ giấy.

Đáng chú ý, tỷ lệ người dân tham gia khảo sát đánh giá các hình thức phản ánh, kiến nghị do cơ quan hành chính nhà nước bố trí dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng ở mức rất thấp. Với thủ tục cấp chứng minh nhân dân chỉ đạt 39,2%; thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 25%; thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở đạt 33%; thủ tục cấp giấy đăng ký kết hôn đạt 47,8%; thủ tục cấp giấy khai sinh đạt 38,8%; thủ tục chứng thực đạt 39,4%.

Người dân cũng đã gợi ý 3 nội dung cần ưu tiên cải tiến đối với các thủ tục hành chính ở cấp huyện gồm: Mở rộng các hình thức thông tin; Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Và 3 nội dung cần ưu tiên cải tiến với thủ tục hành chính ở cấp xã gồm: Mở rộng các hình thức thông tin; Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ  tiến hành đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính trên phạm vi cả nước. Khảo sát được thực hiện từ ngày 29/9/2015 đến ngày 13/10/2015, tại 10 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Tây Ninh, TP.HCM, Cà Mau. Mỗi tỉnh/thành phố chọn 36 quận, huyện, thị xã, thành phố tham gia khảo sát (mỗi thành phố chọn 5 quận, mỗi tỉnh chọn 3 huyện). Sau đó chọn 108 xã, phường, thị trấn từ 36 quận, huyện, thị xã đó để khảo sát.

Đối tượng khảo sát là người dân, tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả đối với 6 thủ tục hành chính trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2015. Tổng số phiếu khảo sát là 15.120 phiếu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet