Người khuyết tật được chăm lo, hỗ trợ nâng cao đời sống

Minh Thư

Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Chia sẻ thông tin và điều phối các chương trình, dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam” năm 2017.

Nhằm tạo điều kiện chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật tại Việt Nam, ngày 4/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, Cục Bảo trợ Xã hội làm chủ dự án. Dự án kéo dài 5 năm kể từ ngày phê duyệt, được triển khai cho các tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai.

Hội thảo “Chia sẻ thông tin và điều phối các chương trình, dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam” năm 2017.

Theo đó, dự án tập trung hỗ trợ thúc đẩy quyền của người khuyết tật thông qua xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, hoạt động truyền thông và điều phối các chương trình hỗ trợ người khuyết tật; hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và gia đình người khuyết tật.

Bên cạnh đó, số tiền đầu tư được dành để cung cấp dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng cho người khuyết tật nhằm cải thiện các chức năng sinh hoạt hàng ngày, di chuyển, làm việc và giao tiếp, nâng cao cơ hội sống độc lập và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.

Dự án cũng tập trung nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và phục hồi chức năng cho người khuyết tật; xây dựng mạng lưới nhân lực có trình độ và tăng cường năng lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật.

Mục tiêu dự án nhằm nâng cao khả năng sống độc lập và hòa nhập của người khuyết tật; hoàn thiện chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; cải thiện chất lượng dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng; tăng cường sự tham gia của tổ chức và cá nhân người khuyết tật vào xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách và dịch vụ.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” đã đạt được nhiều thành tựu khả quan, góp phần chăm lo cho đời sống của người khuyết tật trong cả nước. Nổi bật là công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm phù hợp cho người khuyết tật.

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các hội nhóm, tổ chức chia sẻ thông tin và điều phối các chương trình, dự án trợ giúp người khuyết tật Việt Nam đã và đang thực hiện; chia sẻ kết quả triển khai dự án của các tổ chức trong và ngoài nước; thảo luận chính sách bảo hiểm y tế trong phục hồi chức năng, các ưu tiên trong chính sách tiếp cận công trình công cộng và giao thông; kinh nghiệm hỗ trợ thành lập và hoạt động của các tổ chức tự lực của người khuyết tật, kinh nghiệm triển khai mô hình doanh nghiệp xã hội của người khuyết tật; thảo luận các cơ chế phối hợp giữa Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), các tổ chức và địa phương khi thực hiện dự án….

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet