Người lao động bị kỷ luật nếu hút thuốc lá tại nơi làm việc

Khánh Ngọc

Theo Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2013, người hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hoàn toàn sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, Luật quy định đối với cán bộ, người lao động trong cơ quan hành chính vi phạm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc bị xử phạt vi phạm hành chính như các cá nhân khác khi có hành vi vi phạm. Thẩm quyền xử phạt thuộc về lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong thực tế, chưa có cơ quan, đơn vị nào thực hiện nghiêm quy định này.

Để tăng cường hiệu quả việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại cơ quan, công sở, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã quy định lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm: “Đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ”. Nếu quy chế của cơ quan, đơn vị có quy định về các hình thức xử phạt, hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, người lao động vi phạm quy định cấm hút thuốc (như đưa vào quy định bình xét cuối tháng, quý hoặc hàng năm đối với các cá nhân hoặc tổ chức của cơ quan, đơn vị…) thì hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị mới thực sự hiệu quả.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet