Người vay gói 30.000 tỷ được giải ngân đến hết năm 2016

Hải Yến

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn hỏa tốc trình Thủ tướng Chính phủ phương án cho phép gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến hết ngày 31/12/2016 đối với người mua nhà ở đã ký hợp đồng tín dụng trước ngày 31/3/2016.

Trong công văn hỏa tốc mới đây gửi tới Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần, NHNN cho biết, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và số liệu báo cáo của các ngân hàng thương mại, NHNN đã trình Thủ tướng phương án gia hạn chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể, sẽ cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.

Ảnh Internet

Đồng thời, dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11 và Thông tư 32 của NHNN đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, công văn này cũng nói rõ, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, để chủ động đáo ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại, kể từ ngày 1/6/ tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng theo lãi suất đã thỏa thuận.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các ngân hàng thương mại để thực hiện.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư 11, việc giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng sẽ kết thúc giải ngân vào ngày 1/6. Sau đó, Chính phủ đã yêu cầu NHNN tiếp tục triển khai chương trình này với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

Theo báo cáo của NHNN về gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, đến ngày 10/03/2016, các ngân hàng thương mại đã ký cam kết cho vay là 30.122 tỷ đồng với 46.246 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ 21.321 tỷ đồng (đạt 71%).

 

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet