“Nguồn lực ODA luôn giữ vai trò quan trọng”

“Đối với chúng tôi, sự hỗ trợ của các bạn không chỉ là những đồng vốn quý báu lúc Việt Nam còn nghèo, những hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách phát triển khi Việt Nam còn rất khó khăn trong chuyển đổi nền kinh tế mà còn mang đậm tính nhân văn, tinh thần cộng đồng tương trợ lẫn nhau”.
“Nguồn lực ODA luôn giữ vai trò quan trọng” - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Nguồn lực ODA luôn giữ vai trò quan trọng 

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ vào sáng 17/10.

Nhớ lại thời điểm 20 năm trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, khi cộng đồng tài trợ quốc tế chính thức nối lại viện trợ, Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, kém phát triển, đang trong giai đoạn đầu của công cuộc Đổi mới toàn diện đời sống kinh tế và xã hội của đất nước, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 1991-2000.

Thủ tướng Chính phủ nói, việc triển khai thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010 với tốc độ tăng trưởng kinh tế  bình quân đạt gần 7,3%/năm, đã đưa Việt Nam bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 1.200 USD. Hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2007.

Đề cập đến nguồn vốn ODA, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh: Nguồn vốn ODA thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Hỗ trợ cân đối tài chính vĩ mô, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, nhất là giao thông vận tải, điện năng, thủy lợi, cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn…

Nhìn lại chặng đường 20 năm hợp tác phát triển cùng Việt Nam, Chính phủ các nước tài trợ, các định chế tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO) đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ nguồn lực ODA to lớn, hiệu quả giúp Việt Nam, một nước nghèo, kém phát triển, nỗ lực vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đổi mới nền kinh tế và hội nhập quốc tế.

“Ngày hôm nay, tất cả chúng ta cùng tự hào về việc Việt Nam đã phát triển thành công trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình” – Thủ tướng Chính phủ cho biết, đồng thời thể hiện sự tri ân:

“Đối với chúng tôi, sự hỗ trợ của các bạn không chỉ là những đồng vốn quý báu lúc Việt Nam còn nghèo, những hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách phát triển khi Việt Nam còn rất khó khăn trong chuyển đổi nền kinh tế mà còn mang đậm tính nhân văn, tinh thần cộng đồng tương trợ lẫn nhau và thật sự xúc động khi sự giúp đỡ đó không chỉ đến từ các Chính phủ, các tổ chức tài trợ mà còn là sự đóng góp của rất, rất nhiều người dân, khi mà chính đất nước các bạn cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn của khủng hoảng kinh tế”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thừa nhận một số bất cập trong trình quản lý, sử dụng ODA, như năng lực hấp thụ viện trợ quốc gia chưa cao, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA còn chậm so với kế hoạch, quy trình, thủ tục trong nước vẫn còn khác biệt với các nhà tài trợ quốc tế…

Nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ 4 bài học kinh nghiệm: Một là, vai trò làm chủ quốc gia về chủ trương, chính sách và các mục tiêu phát triển với sự đồng tình và ủng hộ của các đối tác phát triển; Hai là, đảm bảo “nguồn lực đối ứng” của Chính phủ. Ba là, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; Bốn là, nâng cao chất lượng đối thoại chính sách phát triển.

Việt Nam đang thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần thứ ba (2011-2020), tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược về cải cách thể chế, phát triển hạ tầng cơ sở đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực đi đôi với chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững.

Để thực hiện Chiến lược này, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ trương của Chính phủ Việt Nam là dựa vào nội lực là chính, đa dạng hóa các nguồn lực cho phát triển, mở rộng sự tham gia của các chủ thể công và tư, đồng thời thực hiện chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện để tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Trong đó nguồn lực ODA luôn giữ vai trò quan trọng để hỗ trợ thực hiện các ưu tiên phát triển, các đột phá chiến lược. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet