Nguyên Bình (Cao Bằng) quán triệt Nghị quyết của Đảng gắn với thực tế địa phương

Kim Thoa

Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Nguyên Bình đã có những cách làm mới, sáng tạo trong việc quán triệt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, góp phần khắc phục tình trạng nghị quyết chậm đi vào cuộc sống.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng, chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng và phát hành Bản tin công tác tuyên giáo hằng tháng để định hướng công tác tuyên truyền, thông tin thời sự đến các chi bộ. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khi quán triệt các chỉ thị, nghị quyết liên hệ với thực tiễn ở cơ sở, giúp cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch phù hợp và đổi mới cách truyền đạt, phổ biến, như: Chọn vấn đề trọng tâm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phân công đảng viên giới thiệu các bài viết trên Sổ tay Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, Thông tin tuyên truyền trực tiếp giới thiệu chỉ thị, nghị quyết. Với những chủ trương quan trọng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch để cán bộ, đảng viên thể hiện nghiên cứu, hiểu sâu nội dung chỉ thị, nghị quyết gắn với thực tiễn; đồng thời cơ quan chức năng có thêm thông tin, giải pháp trong xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức tập huấn về phương pháp truyền giảng nghị quyết cho các bí thư, phó bí thư cấp uỷ. Trước mỗi đợt quán triệt nghị quyết, căn cứ vào tình hình của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ soạn thảo đề cương tuyên truyền nghị quyết theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, của tỉnh; Vận dụng để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn ở địa phương, chỉ rõ những việc cấp uỷ các cấp cần phải làm để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đề cương được Ban Thường vụ Huyện uỷ duyệt và chuyển trước từ 10 - 15 ngày để cơ sở nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp. 

Để cán bộ, đảng viên tránh tiếp nhận những thông tin một chiều, phiến diện dẫn đến phản ánh sai lệch làm ảnh hưởng đến nhận thức của tập thể, của từng cán bộ, đảng viên, báo cáo viên cung cấp các thông tin liên quan phản ánh trung thực, khách quan, chính xác, có địa chỉ cụ thể để mọi người thống nhất quan điểm, tích cực ngăn ngừa những tin đồn thất thiệt, thông tin thiếu căn cứ, góp phần tạo dựng niềm tin trong Đảng và nhân dân. Trong quá trình các đơn vị triển khai nghị quyết, Ban Tuyên giáo phân công cán bộ theo dõi, phụ trách xã kịp thời rút kinh nghiệm cho các kỳ quán triệt lần sau.
Bí thư Đảng ủy xã Ca Thành Triệu Vần Chòi cho biết: Để tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy xã chỉ rõ nội dung chính, nét mới ở từng nghị quyết và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ để chuyển xuống các chi bộ. Trong quá trình truyền đạt nghị quyết, các bí thư chi bộ trao đổi các vấn đề thiết thực ở cơ sở, không hô hào chung chung. Ngôn ngữ truyền đạt dễ hiểu, đề cập đến những sự việc cụ thể ngay tại xã, chi bộ.
Với cách làm trên, đến nay, trên 80% bí thư cấp uỷ đảm trách tốt việc truyền đạt nghị quyết. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đã dần đi vào nền nếp. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 100% ở cấp huyện; Cấp cơ sở đạt 99%; Tỷ lệ cán bộ, hội viên, đoàn viên được học tập đạt từ 90% trở lên. 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập viết bài thu hoạch. Nhờ đó, chất lượng học tập nghị quyết từ huyện đến cơ sở nâng lên rõ rệt. 

Để việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có chất lượng, thời gian tới,  huyện phân khối trong tổ chức hội nghị học tập, mỗi xã, thị trấn một lớp; Đảng bộ, chi bộ các cơ quan trực thuộc Huyện ủy chia làm hai lớp, trong đó, 50% cán bộ, đảng viên tham gia học tập lớp thứ nhất, số còn lại tham gia học lớp thứ hai. Đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên, phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức mỗi đợt từ 1 - 2 lớp, vừa tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, vừa giải quyết được công việc cơ quan.
Công tác tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet