"Nguyễn Hà Đông của Việt Nam là minh chứng cho tiềm năng của kinh tế số"

Nam Anh

Kinh tế số nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm hơn. Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng đó là lý do các quốc gia quan tâm đến nền kinh tế số.

Ông Sangwon Kom Giám đốc Viện Xã hội thông tin Quốc gia Hàn Quốc (KISDI) cho rằng thành công Nguyễn Hà Đông người thiết kế trò chơi Flappy Bird nổi tiếng toàn cầu, sự phát triển của hạ tầng thông tin, thương mại điện tử, nhu cầu ứng dụng fintech trong lĩnh vực tài chính... là mình chứng cho tiềm năng của kinh tế số.

Kinh tế số. (Minh họa).

Chia sẻ của vị chuyên gia nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông cùng KISDI về Chương trình chuyên gia tư vấn Hàn Quốc năm 2017 và Phát triển khuôn khổ pháp luật ICT trong nền kinh tế số.

Nền kinh tế số bắt nguồn từ những năm 1990 - thời kỳ hoàng kim của sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ thông tin. Sau này, định nghĩa kinh tế số nghiêng nhiều hơn về phía những đơn vị ứng dụng được hiệu quả công nghệ thông tin tăng hiệu quả kinh doanh của các nền kinh tế.

Cụ thể hơn, ông Sangwon Kom phân tích đầu tư kinh tế số có sự khác biệt với thông tin truyền thông đơn thuần. Đầu tư vào nền công nghệ số với công nghệ thông tin viễn thông là đầu tư theo hình thức cung - cầu. Đầu tư vào kinh tế số là chú trọng đầu tư vào dịch vụ hơn. Người sử dụng airbnb quan tâm đến dịch vụ thuê được khách sạn hợp túi tiền hơn là việc khách sạn được đầu tư chuyên nghiệp hay phòng thừa cho thuê. 

Mục tiêu cuối cùng của các ứng dụng này là nâng cao năng suất sao động, tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm hơn. Sangwon Kom cho rằng đó là lý do các quốc gia quan tâm đến nền kinh tế số.

Đặc biệt với những quốc gia công nghiệp mới nổi, tăng trưởng chủ yếu do yếu tố đầu vào thay vì sức mạnh nội tại. Vị chuyên gia cho rằng cần phải phát triển nền kinh tế số bởi nó đem lại tốc độ tăng trưởng cao, chu trình nhanh và tạo ra đầu vào để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ ở Việt Nam kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ. Minh chứng là sự phát triển của công nghệ, doanh thu thương mại điện tử năm 2016 đạt khoảng 4 tỷ USD. Tuy nhiên, nền kinh tế số của Việt Nam còn nhiều khó khăn, chưa phát triển một cách hoàn thiện.

Với kinh nghiệm của quốc gia phải trải qua sự chuyển đổi kinh tế từ phụ thuộc đầu vào sang phát triển năng lực sáng tạo, phía Hàn Quốc cho biết hiểu rõ vai trò và có thể giúp đỡ được Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp lý cho nền kinh tế số. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet