Nhà 8B Lê Trực xây vượt hơn 6.000m2 so với giấy phép

P. Hoàng

UBND Thành phố Hà Nội vừa có thông báo chính thức đến các cơ quan báo chí về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án 8B Lê Trực, Ba Đình Hà Nội.

Thông báo này cho biết, về chủ trương, thực hiện quy hoạch, quy trình quy phạm của các cơ quan quản lý nhà nước: dự án được triển khai theo chủ trương của Nhà nước về di dời cơ sở sản xuất trong cơ sở nội đô. 

Vị trí khu đất nằm ngoài ranh giới quy hoạch chi tiết Trung tâm chính trị Ba Đình, không có quy định cụ thể khống chế về chiều cao tối đa của công trình tại địa điểm này. Việc cho phép lập dự án chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Theo thông báo này, về các sai phạm của chủ đầu tư, bước đầu xác định chủ đầy tư trong quá trình triển khai dự án đã xây dựng sai so với Giấy phép xây dựng được cấp. Cụ thể các sai phạm như sau: Về khoảng lùi: từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36m so với khối đế, song chủ đầu tư không thực hiện (hiện đã xây dựng thẳng đến mái). 

Phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44m công trình giật cấp vào 15m và tại độ cao 50m, công trình giật cấp tiếp thêm 5,3m về phía Tây nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng.

Tòa nhà 8B Lê Trực cao hơn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về chiều cao công trình, theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m. Hiện chủ đầu tư đã xây dựng tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19, tổng chiều cao thực tế khoảng hơn 69m  (vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng).

Về diện tích sàn xây dựng khoảng 36.000m2 ( giấy phép xây dựng là 29.874m2) tăng khoảng 6.126m2.

Những vi phạm xây dựng của chủ đầu tư về chiều cao tầng, diện tích xây dựng, kiến trúc công trình, khoảng lùi, giật cấp, hình dánh kiến trúc so với Giấy phép xây dựng là vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hình dáng công trình và không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực.

Về trách nhiệm các cơ quan quản lý, trong quá trình xây dựng Thanh tra Sở Xây dựng; đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên nhiều lần kiểm tra, xử lý các vi phạm (được thể hiện tại 27 văn bản của các cơ quan). Tuy nhiên, việc kiểm tra không thường xuyên và kịp thời, xử lý những sao phạm không kiên quyết và triệt để nên dẫn đến xảy ra sai phạm nghiêm trọng như hiện nay.

Về xử lý các sai phạm, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý kiên quyết, triệt để các vi phạm của Chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các phần công trình vi phạm về chiều cao tầng, diện tích xây dựng kiến trúc công trình, khoảng lùi, giật cấp, hình dáng kiến trúc…, đảm bảo theo đúng giấy phép xây đựng được cấp.

Văn bản nói trên cho biết UBND TP Hà Nội giao Thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra dự án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan, xử lý nghiêm, khách quan, đúng pháp luật và thông tin rộng rãi với công luận.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet