Nhà đầu tư ngoại sẽ được sở hữu trên 30% vốn tại ngân hàng?

N.Hoài

Chính phủ sẽ xem xét việc nới room tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng thương mại.

Thông tin này được người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra chiều tối 25/4.

Hiện nay, theo quy định, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Hiện các nhà đầu tư ngoại đang bị khống chế "trần" sở hữu tại nhà băng nội, dưới 30%

Theo Bộ trưởng Nên, trong thời gian tới nằm trong lộ trình tổng thể hội nhập quốc tế của Việt Nam, căn cứ trên các thoả thuận, cam kết mở cửa tại các hiệp định thương mại song phương và đa phương, tạo môi trường chính sách thuận lợi, thông thoáng, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, Chính phủ sẽ xem xét quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng.

Động thái này cũng nằm trong tiến trình triển khai cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Người phát ngôn Chính phủ thông tin thêm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi quy định hiện hành theo hướng tăng tỷ lệ sở hữu, lớn hơn mức trần 30% hiện nay của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet