Nhà nước đã bồi thường hơn 7 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015

Hồng Chuyên

Đó là thông tin từ cuộc họp báo thông báo về kết quả công tác Quý II và 6 tháng đầu năm 2015, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do Bộ Tư pháp tổ chức.

Theo đó, về công tác bồi thường của Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương đã thụ lý giải quyết 3 vụ việc (trong đó có 24 vụ việc thụ lý mới), giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2014, đã giải quyết xong 30/73 việc (đạt tỉ lệ 41%) với số tiền Nhà nước phải bồi thường trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định về giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật là 7.185.453.287 đồng, tăng 4.618.601.287 đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Ông Nguyễn Thanh Chấn, một trong những trường hợp sẽ được bồi thường (ảnh: NLD)

Tại họp báo, trước câu hỏi về số tiền bồi thường của Nhà nước tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014, ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước- Bộ Tư pháp giải thích: Số vụ việc bồi thường Nhà nước đã giảm 16 vụ việc, trong lĩnh vực hành chính giảm 2 vụ, giảm 15 vụ trong tố tụng. 

Theo ông Hưng, đây là tác động tích cực của hoạt động giám sát của Quốc hội. Cho nên, số vụ việc giải quyết trong lĩnh vực tố tụng giảm 15 vụ so với 6 tháng đầu năm 2014, số vụ giải quyết tăng lên 20 vụ, do đó số tiền vượt lên. Mặc dù số vụ giảm, nhưng số vụ giải quyết được tăng lên so với năm 2014 nên số tiền vượt. Tố tụng dân sự giải quyết được 2 vụ việc, số tiền 270 triệu đồng. Trong lĩnh vực hành chính giải quyết số tiền tăng lên cùng kỳ năm 2014. Số vụ việc giải quyết được nhiều hơn, tính chất thiệt hại trong mỗi vụ việc phức tạp hơn. Số vụ giảm nhưng vụ việc thiệt hại lớn thì tăng lên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet