Nhà sưu tập gìn giữ 250 thẻ cử tri của các kỳ bầu cử Quốc hội

Minh Quyên

Nhà sưu tập Trần Vương Việt ở Hà Nội là người đã dày công sưu tập và lưu giữ hơn 250 tấm Thẻ cử tri của 13 kỳ bầu cử Quốc hội. Tấm Thẻ cử tri bầu Quốc hội khóa I cũng chính là hiện vật có giá trị nhất trong bộ sưu tập Thẻ cử tri mà anh Việt sở hữu.

Con đường đến với việc sưu tập Thẻ cử tri của anh Việt cũng rất tình cờ. Ở lần bầu cử Quốc hội khóa XIII, anh Việt chú ý đến việc khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước Thẻ cử tri. Cử tri được quyền giữ Thẻ cử tri của mình và anh Việt đã giữ lại Thẻ cử tri làm kỷ niệm.

Kể từ đó, thông qua bạn bè là các nhà sưu tập tem bưu chính ở khắp mọi miền đất nước, bộ sưu tập Thẻ cử tri của anh Việt ngày càng được bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng. Đến nay, bộ sưu tập Thẻ cử tri đã có hơn 250 chiếc với hàng chục loại khác nhau được anh Việt phân loại với các chủ thể chính trị: Việt Nam dân chủ cộng hòa, Việt Nam cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong số đó giá trị hơn cả là những Thẻ cử tri từ những kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên đã được anh Việt lưu giữ như báu vật.

Xem những Thẻ cử tri trong bộ sưu tập, người xem phần nào hiểu thêm được những thăng trầm, vinh quang của đất nước và càng tự hào hơn kể từ Quốc hội khóa VI (1976 – 1981) đến nay các kỳ Quốc hội đều là Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất. Qua những thông tin tóm tắt “Quốc hội ở nước ta qua những kỳ bầu cử” mà anh Việt tổng hợp, dùng để tra cứu các Thẻ cử tri chúng tôi càng thấu hiểu sự công phu tìm kiếm và lưu giữ những hiện vật liên quan đến Quốc hội Việt Nam.

Anh Việt cho biết, thông tin về các kỳ bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp ta có thể tìm kiếm dễ dàng trên mạng Internet nhưng để sưu tập được những Thẻ cử tri minh chứng cho kỳ bầu cử đó không hề dễ dàng. Nhiều hiện vật dù biết là còn thiếu cũng khó mà mua được bởi không thấy người bán, không biết được người đang sở hữu.

Anh Việt cũng khoe với phóng viên một hiện vật đặc biệt là bản chứng thực “bản sao đúng bản chính” Thẻ cử tri của Cộng hòa miền Nam Việt Nam bầu cử Quốc hội chung của cả nước (năm 1976). Công chứng Thẻ cử tri để làm gì? Cử tri ra phường để chứng thật Thẻ cử tri có lẽ để thay thế chứng minh thư nhân dân? Câu hỏi này, cả anh Việt và chúng tôi đều không trả lời được.

Qua câu chuyện với anh Việt có thể thấy rằng với bất cứ thành công nào mà nhà sưu tập theo đuổi cũng cần có thời gian, sự đam mê và may mắn. Ngoài những Thẻ cử tri bầu cử Quốc hội khóa I (1946 – 1960), Quốc hội khóa II (1960 – 1964) có giá trị cao trong giới sưu tập, là nguồn cảm hứng cho những ai muốn theo đuổi mà khi đã bước chân vào cần xác định “nghề chơi cũng lắm công phu”.

Anh Việt đã có gần 5 năm tìm kiếm và lưu giữ Thẻ cử tri Việt Nam qua các thời kỳ và công việc này sẽ còn được tiếp tục. Sắp tới đây, bộ sưu tập của anh sẽ có thêm nhiều hiện vật và  tôi chắc chắn mốc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ mang đến cho anh nhiều niềm vui mới.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị tổ chức tổng tuyển cử càng sớm càng tốt để bầu ra Quốc hội. Cuộc bầu cử do công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tiến hành, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, đảng phái. Ban đầu, cuộc tổng tuyển cử được ấn định vào ngày 23/12/1945, sau đó phải hoãn lại đến ngày 6/1/1946. Gần 190.000 cử tri Hà Nội bầu ra 6 đại biểu Quốc hội đại diện cho Thủ đô. Đại biểu trúng cử ra mắt sau ngày bầu cử, gồm các vị: Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Đức, Vũ Đình Hòe, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Thị Thục Viên. 

Thẻ cử tri bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là hiện vật được anh Việt quý trọng nhất.
Thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Bản chứng thật “bản sao đúng bản chính” Thẻ cử tri của chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam bầu cử Quốc hội chung của cả nước
Hai mẫu Thẻ cử tri bầu cử Quốc hội chung của cả nước của chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam
Thẻ cử tri đầu tiên sưu tập được của nhà sưu tập Trần Vương Việt
Nhà sưu tập Trần Vương Việt với bộ sưu tập 250 Thẻ cử tri qua các kỳ bầu cử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet