Nhận biết rửa tiền qua vàng: Chắc dấu hiệu, rõ hành vi!

Nguyễn Ngọc

Tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố thường sử dụng vàng làm phương tiện để rửa tiền cũng như cung cấp nguồn tài chính. Theo Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về Phòng, chống rửa tiền (APG), các dấu hiệu nhận biết nguy cơ rửa tiền thông qua vàng.

Đối với cá nhân

Khách hàng (bao gồm các đại lý vàng) tăng đáng kể việc mua vàng thỏi không có lý do rõ ràng;

Người nước ngoài mua vàng thỏi qua nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn;

Chuyển nhượng giữa các cộng sự sử dụng tài khoản vàng (bao gồm cả các thành viên gia đình) không có mục đích thương mại rõ ràng;

Nghề nghiệp không phù hợp với hồ sơ tài chính của khách hàng. Ví dụ, các khách hàng có thể liệt kê nghề nghiệp của họ là 'sinh viên' hoặc 'tài xế xe tải' chưa chuyển giao giá trị lớn của quỹ vào các tài khoản vàng;

Mô hình bất thường của giao dịch vàng thỏi và bản chất của giao dịch không phù hợp với hồ sơ khách hàng.

Đối với công ty

Không báo cáo với các cơ quan quản lý bởi các tổ chức công nghiệp vàng (nơi có một nghĩa vụ báo cáo);

Thay đổi tên doanh nghiệp của các đơn vị đăng ký kinh doanh vàng;

Đăng ký của một công ty kinh doanh trong một lĩnh vực được miễn giảm thuế mặc dù kinh doanh của mình liên quan đến thẩm quyền khác;

Giao dịch một khoản tiền lớn bất thường trong tài khoản khác nhau của cá nhân và các công ty mà không liên quan đến ngành nghề kinh doanh;

Tiền gửi không bình thường, sử dụng các công cụ tiền mặt hoặc chuyển nhượng (như séc du lịch, séc thu ngân và chuyển tiền) trong vòng mệnh giá (để giữ dưới ngưỡng giới hạn báo cáo) để tài trợ cho ngân hàng tài khoản và thanh toán đối với vàng. Các công cụ chuyển nhượng có thể được đánh số tuần tự hoặc mua tại nhiều địa điểm và có thể thường thiếu thông tin người nhận thanh toán;

Nhiều doanh nghiệp sở hữu duy nhất / công ty TNHH tư nhân thành lập bởi những người có vẻ không liên quan nhưng được kiểm soát bởi cùng một nhóm của người. Không đúng địa chỉ được sử dụng để đăng ký kinh doanh như vậy;

Sử dụng một cấu trúc doanh nghiệp của các công ty vỏ nằm ngoài hành lang pháp lý;

Không dễ để theo dõi những hoạt động thương mại của công ty;

Không có sự rõ ràng về cách thức công ty vận chuyển hàng hóa đã mua;

Tiền chi trả cho các đơn hàng có giá trị cao là một dấu hiệu của rửa tiền;

Phân loại sai tuổi vàng, trọng lượng, nguồn gốc và giá trị trong tờ khai hải quan;

Vàng được vận chuyển đến hoặc từ một thẩm quyền chỉ định là "nguy cơ cao" với tiền bỏ ra hoạt động rửa hoặc nhạy cảm / không hợp tác khu vực pháp lý;

Kích thước Ủy thác hoặc loại hàng hóa được vận chuyển xuất hiện không phù hợp

với quy mô hoặc năng lực của các nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu có liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của họ;

Một Công ty không có hoạt động điều hành thực tế và được sử dụng để giấu tiền, hoạt động rửa tiền và nhận dạng của các cá nhân liên quan để che khuất các dấu vết rửa tiền.

Ảnh: Minh họa

Dấu hiệu trong thanh toán

Chuyển động quá cảnh của các quỹ và những thay đổi trong các mục đích của các khoản thanh toán;

Khoản thanh toán cho các công ty bình phong bằng việc rút tiền thêm;

Cấp giấy vay (với lãi suất bằng không) cho các công ty nước ngoài;

Cấp giấy vay (với lãi suất bằng không) cho các cá nhân;

Người kinh doanh  vàng nói rằng nguồn gốc vàng đến từ một nơi không có giấy phép khai thác hoặc từ những nơi không có mỏ vàng;

Số lượng lớn các khoản tiền chuyển quốc tế và sau đó rút ra  một cách nhanh chóng;

Chuyển quốc tế đến các nước, nơi mà các công ty không được đăng ký;

Rút tiền mặt đáng kể từ tài khoản ngân hàng của người tham gia trong ngành công nghiệp kinh doanh vàng;

Bộ phận của các quỹ trong kiểm tra và giao dịch tiền mặt nhỏ để trả cho hàng hóa;

Mua vàng thỏi với chi phiếu ngân hàng có thể là một nỗ lực để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền và sở hữu cơ bản;

Việc sử dụng tiền mặt để mua vàng, đặc biệt là khi có nhiều giao dịch mua trong một thời gian ngắn, hoặc khi một lượng lớn được mua tại một lần, hoặc khi có được tiền gửi vào tài khoản để tài trợ mua vàng thỏi vàng;

Nguồn gốc của các quỹ để mua vàng thỏi  không thể được thiết lập. Các giao dịch liên quan đến việc nhận tiền mặt (hoặc bằng phương thức thanh toán khác, bao gồm séc hay thẻ tín dụng) từ các thực thể bên thứ ba mà không có kết nối rõ ràng với các giao dịch. Các giao dịch liên quan đến việc thanh toán cho hàng hóa thông qua kiểm tra, hối phiếu ngân hàng, hoặc chuyển tiền không được rút ra trên tài khoản của các thực thể mua các mặt hàng cũng cần xác minh thêm;

Các giao dịch giữa người mua và người bán trong nước với số tiền thu bán hàng gửi cho các bên thứ ba không rõ ở nước ngoài.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet