Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2015-2020

Infonet

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2015-2020:

Đồng chí Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng, Bí thư

 

1. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng, Bí thư

2. Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng, Ủy viên

3. Nguyễn Cẩm Tú - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng, Ủy viên

8. Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng, Ủy viên

9. Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Việt Nam

10. Đào Văn Hải - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet