Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BTV

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Đồng chí Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng, Bí thư

01. Phạm Vũ Luận -  Bộ trưởng, Bí thư

02. Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng, Ủy viên

03. Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng, Ủy viên

04. Bùi Văn Ga - Thứ trưởng, Ủy viên

05. Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng, Ủy viên

06. Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

07. Trịnh Xuân Hiếu - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet