Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải:
Đồng chí Đinh La Thăng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư

 

1. Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư

2. Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng, Phó Bí thư

3. Phạm Quý Tiêu - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Nguyễn Văn Công - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Lê Đình Thọ - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Nguyễn Nhật - Thứ trưởng, Ủy viên

8. Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Việt Nam, Ủy viên

9. Trần Văn Lâm - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

10. Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet