Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BTV

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Đồng chí Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng, Bí thư

1. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng, Bí thư

2. Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Nguyễn Văn Hiếu - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Đặng Huy Đông - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Nguyễn Thế Phương - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Đào Quang Thu - Thứ trưởng, Ủy viên

8. Nguyễn Thế Ngân - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

* Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet