Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020

Infonet

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020:

Đồng chí Nguyễn Quân

 Bộ trưởng, Bí thư 

1. Nguyễn Quân -  Bộ trưởng, Bí thư

2. Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Trần Văn Tùng - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Trần Việt Thanh - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Phạm Công Tạc - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Phạm Đại Dương - Thứ trưởng, Ủy viên

8. Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet