Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội:
Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư

1. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng, Bí thư

2. Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Phạm Minh Huân - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Đào Hồng Lan - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Trịnh Minh Trí - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet