Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội:
Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư

1. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng, Bí thư

2. Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Phạm Minh Huân - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Đào Hồng Lan - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Trịnh Minh Trí - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam