Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao

BTV

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao:
Đồng chí Phạm Bình Minh

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Bí thư

1. Phạm Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư

2. Hồ Xuân Sơn -  Thứ trưởng, Ủy viên

3. Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Lê Hoài Trung - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Vũ Hồng Nam - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Đặng Đình Quý - Thứ trưởng, Ủy viên

8. Nguyễn Quốc Dũng - Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet