Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ NN và PTNT

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
Đồng chí Cao Đức Phát

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư

1. Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư

2. Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Vũ Văn Tám - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Hà Công Tuấn - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Trần Thanh Nam - Thứ trưởng, Ủy viên

8. Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ủy viên

9. Nguyễn Minh Nhạn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet