Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Infonet

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020:

Đồng chí Nguyễn Thái Bình

Bộ trưởng, Bí thư

 

1. Nguyễn Thái Bình -  Bộ trưởng, Bí thư

2. Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Trần Thị Hà - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng, Ủy viên

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet