Nhân sự Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban cán sự đảng Bộ Tài chính:
Đồng chí Đinh Tiến Dũng
 Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng, Bí thư

1. Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng, Bí thư

2. Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng, Ủy viên

3. Trần Xuân Hà - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Trần Văn Hiếu - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Trương Chí Trung - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Vũ Thị Mai - Thứ trưởng, Ủy viên

8. Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng, Ủy viên

9. Tạ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet