Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

BTV

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Đồng chí Nguyễn Minh Quang
 Bộ trưởng, Bí thư

 

1. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng, Bí thư

2. Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Tạ Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet