Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp:
Đồng chí Hà Hùng Cường
 Bộ trưởng, Bí thư

1. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng, Bí thư

2. Đinh Trung Tụng - Thứ trưởng, Ủy viên

3. Lê Thành Long - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Lê Tiến Châu - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet