Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2015-2020

Infonet

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2015-2020:

Đồng chí Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng, Bí thư

 

1. Hoàng Tuấn Anh -  Bộ trưởng, Bí thư

2. Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Lê Khánh Hải - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Vương Duy Biên - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Nguyễn Văn Tấn - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ủy viên

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet