Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng:
Đồng chí Trịnh Đình Dũng,
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư 

1. Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư

2. Phạm Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Ủy viên

3. Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng, Ủy viên

4. Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Lê Quang Hùng - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng, Ủy viên

7. Đỗ Đức Duy - Thứ trưởng, Ủy viên

8. Nguyễn Văn Sinh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

9. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet