Nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Y tế

BTV

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Bộ Y tế:
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng, Bí thư

 

1. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng, Bí thư

2. Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng, Uỷ viên

3. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng, Uỷ viên

4. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng, Ủy viên

5. Lê Quang Cường - Thứ trưởng, Ủy viên

6. Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng, Ủy viên

7.Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet