Nhân sự Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ:
Đồng chí Huỳnh Phong Tranh
 Tổng Thanh tra, Bí thư

1. Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra, Bí thư

2. Lê Tiến Hào - Phó Tổng Thanh tra, Ủy viên

3. Trần Đức Lượng - Phó Tổng Thanh tra, Ủy viên

4. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Tổng Thanh tra, Ủy viên

5. Lê Thị Thủy - Phó Tổng Thanh tra, Ủy viên

6. Nguyễn Chiến Bình - Phó Tổng Thanh tra, Ủy viên

7. Ngô Văn Khánh - Phó Tổng Thanh tra, Ủy viên

8. Hoàng Thái Dương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet