Nhân sự Ban Cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015 - 2020

Infonet

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Ban Cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015 - 2020:
Đồng chí Giàng Seo Phử
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Bí thư

1. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Bí thư

2. Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên

3. Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên

4. Hà Hùng - Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên

5. Sơn Phước Hoan - Phó Chủ nhiệm, Ủy viên

6. Nông Quốc Tuấn - Phó Chủ nhiệm, Ủy viên

7. Phan Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm, Ủy viên

8. Lê Sơn Hải - Phó Chủ nhiệm, Ủy viên

9. Đinh Quế Hải - Phó Chủ nhiệm, Ủy viên

10. Nguyễn Văn Xuân - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet