Nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020

N.K

Tại phiên họp thứ nhất ngày 22/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. (ảnh: Báo Quảng Bình)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020. 

Các đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Trần Công Thuật được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đinh Công Hải, UVTV, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, gồm 19 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

 

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020:

(sắp xếp theo vần a, b, c)

1    Trần Hải Châu
2    Cao Văn Định
3    Đinh Công Hải
4    Nguyễn Hữu Hoài
5    Nguyễn Công Huấn
6    Nguyễn Thị Thanh Hương
7    Nguyễn Văn Man
8    Lê Văn Phúc
9    Hoàng Đăng Quang
10   Nguyễn Xuân Quang
11  Từ Hồng Sơn
12  Trần Thắng
13  Trần Công Thuật
14  Trần Văn Tuân
15  Trần Xuân Vinh

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet