Nhân sự BCH TƯ Đảng- yếu tố tiên quyết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nguyễn Duyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra yêu cầu về nhân sự trong hội nghị cán hộ toàn quốc về công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12 những người có khuyết điểm như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ,…Đó là yêu cầu trong công tác nhân sự được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra trong hội nghị cán bộ toàn quốc về phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa diễn ra vừa qua.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung Ương lần thứ 11      (Ảnh Dangcongsan.vn)

Lâu nay chúng ta vẫn nói, đường lối nào thì cán bộ ấy, trên cơ sở đường lối, quan điểm, phương hướng nhiệm vụ chính trị mà xem xét nhân sự, ai đáp ứng được yêu cầu thực hiện đường lối ấy thì mới tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ. Đường lối là cơ sở để quyết định làm công tác nhân sự, nhưng cán bộ lại là nhân tố làm ra đường lối, chủ trương. Cho nên, cán bộ là cái gốc, cán bộ thế nào thì mới có đường lối chủ trương đúng, nhưng sau khi có đường lối thì cán bộ phải phục tùng đường lối ấy.

Việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã trải qua gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng vẫn còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Dự báo những năm sắp tới, sẽ là thời kỳ mà cả thời cơ và thách thức đều rất lớn đối với đất nước. 

Do đó, cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện thành công sự nghiệp to lớn và phức tạp đó, phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng - thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.

Toàn cảnh Hội Nghị Trung Ương lần thứ 11     Ảnh TTXVN

Hệ quả của việc để lọt những nhân sự không trong sáng, công tâm, khách quan trong công tác nhân sự không cần phải phân tích nhiều cũng đủ thấy nguy hại như thế nào. Nó sẽ tạo nên một bộ phân không nhỏ bầy sâu mọt đục ruỗng cơ thể của Nhà nước, làm suy yếu, kéo lùi sự phát triển của đất nước; làm mai mọt lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào luật pháp, vào sự công tâm; sẽ tạo ra và làm bùng lên những bức xúc, ẩn ức trong xã hội. Chính vì vậy, Trung ương, Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã rất cẩn thận trong quá trình xây dựng Phương hướng công tác nhân sự và trên cơ sở tổng kết 6 nhiệm kỳ từ Đại hội VI năm 1986 đến nay, đánh giá lần trước đã làm được gì, chưa làm được gì, để lần này rút kinh nghiệm bổ sung. Trong quá trình làm, nếu phát sinh những vấn đề mới, sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Giới thiệu là khâu bắt đầu của quy trình nhân sự, có ý nghĩa rất quan trọng, phải lựa chọn cán bộ ngay từ khâu giới thiệu, phải sàng lọc ngay từ đầu, lựa chọn đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định, tạo cơ sở để làm tốt những khâu sau. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải nghiên cứu sâu sắc, nắm vững và triển khai thật tốt các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, nắm chắc các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự. Mỗi tỉnh, thành phố, ngành có làm tốt thì Trung ương sẽ làm tốt công tác nhân sự. Trong trình triển khai cần quán triệt Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cần nhấn mạnh cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc. Nếu không đúng quy trình, dễ luồn lách để đạt được mục đích, tham vọng cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy chế của Đảng... 

Hội nghị Cán bộ toàn quốc diễn ra vừa qua đã xác định rõ 4 yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó việc các cấp ủy phải nắm vững, triển khai thật tốt các văn bản quy định, hướng dẫn, giới thiệu chuẩn xác nhân sự là một yếu tố vô cùng quan trọng. Có giới thiệu đúng mới tạo điều kiện để lựa chọn đúng, quyết định đúng. Theo tiến độ, việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ được tiến hành qua 2 vòng. Vòng 1 kết thúc trong tháng 6-2015. Vòng 2 kết thúc trước ngày 15-8-2015. Kết quả các vòng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ được tổng hợp, trình các hội nghị Trung ương diễn ra trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet