Nhân sự Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư

1. Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư

2. Hoàng Thị Ái Nhiên – Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên

3. Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên

4. Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên

5. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên

6. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet