Nhân sự Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam

BTV

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam:
Nguyễn Quốc Cường
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư

1. Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư

2. Hà Phúc Mịch – Phó Chủ tịch thường trực, Ủy viên

3. Nguyễn Duy Lượng – Phó Chủ tịch, Ủy viên

4. Lều Vũ Điều – Phó Chủ tịch, Ủy viên

5. Lại Xuân Môn – Phó Chủ tịch, Ủy viên

6. Nguyễn Hồng Lý – Phó Chủ tịch, Ủy viên

7. Lương Quốc Đoàn – Trưởng ban Tổ chức, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet