Nhân sự Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

BTV

Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam:
Nguyễn Hữu Thỉnh

Bí thư

01. Nguyễn Hữu Thỉnh - Chủ tịch, Bí thư

02. Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch thường trực, Phó Bí thư

03. Bằng Việt - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Ủy viên

06. Ca Lê Thuần - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. HCM, Ủy viên

07. Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet