Infonet giới thiệu danh sách nhân sự Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam:
Nguyễn Hữu Thỉnh

Bí thư

01. Nguyễn Hữu Thỉnh - Chủ tịch, Bí thư

02. Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch thường trực, Phó Bí thư

03. Bằng Việt - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Ủy viên

06. Ca Lê Thuần - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. HCM, Ủy viên

07. Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên

Tư liệu: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

BTV